Okinawa Shorin-Ryu

Okinawa Shorinryu to autentyczny tradycyjny styl karate z Okinawy (dzisiejsza Japonia), który ćwiczymy w Naszej Akademii gdzie wiedza przekazywana jest bezpośrednio przez sukcesorów tego stylu mających przekazywaną wiedzę z pokolenia na pokolenie już kilkaset lat (nie mylić np. ze szkołą karate
nazywająca sie karate tradycyjnym powstałą w latach 70-tych tamtego wieku!). Naszym nauczycielem głównym jest sensei Kenyu Chinen 9dan (organizacja
O-shu-kai=stowarzyszenie królewskich ćwiczeń.) a nauczycielem głównym w Polsce sensei Aleksander Staniszew 8 dan (organizacja Polska Unia Shorinryu Karate Kobudo).

OKINAWA SHORINRYU KARATE jest sztuką walki z Okinawy, podstawą której są określone kata i ich interpretacja nauczane „ręka w rękę”. Karate powstało na Okinawie – największej wyspie Archipelagu Ryukyu i jest wytworem wielowiekowej kultury Okinawańczyków. Okinawa Shorin-Ryu Karate jest najstarszym (pierwszym) stylem karate. Jest to oryginalny, bojowy styl walki. Jego założycielem był Sokon Matsumura – szef ochrony królów Ryukyu. Swój styl mistrz Matsumura nazwał Shuri Te.

Najsłynniejszym uczniem Matsumury był Anko Itosu, który ostatecznie ukształtował styl. Sukcesor Anko Itosu – mistrz Choshin Chibana – 10 dan zmienił w 1933 roku nazwę stylu z Shuri Te na Okinawa Shorin-Ryu oraz założył istniejącą do dzisiaj organizację – Okinawa Shorin-Ryu Karatedo Association ( 1948 r.). Dzisiaj organizacją tą kieruje hanshi Katsuya Miyahira – 10 dan. Jednym z najlepszych instruktorów uczących Okinawa Shorin-Ryu Karate jest hanshi Kenyu Chinen – 9 dan – uczeń mistrzów Choshina Chibany, Shuguro Nakazato i Katsuya Miyahiry. Mistrz Kenyu Chinen jest nauczycielem sensei Aleksandra Staniszew – 8 dan – przedstawiciela Okinawa Shorin-Ryu Karate w Polsce.

Podstawowym kata stylu Okinawa Shorin-Ryu Karate jest Naihanchi. Anko Itosu nadając ostateczny kształt stylowi podzielił go na trzy części Naihanchi: Shodan, Nidan, Sandan, które są wizytówką stylu. Shorin-Ryu jest oficjalnie uprawiane w Polsce od 1981 roku. Wprowadził go do naszego kraju sensei Aleksander Staniszew. Organizacją reprezentującą Shorin-Ryu w Polsce jest Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo. Zrzesza ponad 25 klubów z terenu całego kraju. Główne dojo mieści się w Pińczowie.

Shorin-Ryu Karate jest oficjalnie dopuszczone do uprawiania na terenie naszego kraju (Monitor Polski nr 16 z 23.05.1989 r.) oraz uznane za dyscyplinę sportową (Monitor Polski nr 59 z 30.09.1996 r.) i zał. nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18.01.2001. Karateka Shorin-Ryu uzyskują od wielu lat uprawnienia instruktorskie zgodnie z programami i wymogami Ministerstwa Sportu.

Nauka Shorin-Ryu w Polsce opiera się na zasadzie ćwiczeń „ręka w rękę”. Od kilkunastu lat systematycznie kilka razy w roku Polacy wyjeżdżają na zagraniczne staże, gdzie zajęcia prowadzą najlepsi mistrzowie. W 1997, 2002, 2004, 2006, 2008,2011,2013 ORAZ 2016 roku sensei A. Staniszew wraz ze swoimi uczniami wzięli udział w treningach na Okinawie – miejscu narodzin karate. Systematycznie od wielu lat(prawie 20-ewenement w skali calej Polski zeby wedlug jednego instruktora z kraju narodzin karate pobierano wiedze)do naszego kraju przyjeżdża okinawański mistrz Kenyu Chinen, który na licznych seminariach nadzoruje postępy polskich karateka Shorin-Ryu. Comiesięcznie ogólnopolskie staże prowadzi też sensei Aleksander Staniszew. To wszystko jest gwarantem rzetelnej wiedzy,
którą Polacy zdobywają „z pierwszej ręki”.