FRELICH AKADEMIA KARATE OKINAWA SHORINRYU DLA DZIECI

 

  • Wiek od 4lat przedszkolaki

Są to zajęcia ruchowe z elementami karate. Zajęcia ukierunkowane na naukę panowania nad własnym ciałem, poprawę koordynacji i koncentracji oraz zdyscyplinowanie. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy przy wykorzystaniu różnorakiego sprzętu.

Dzieci trenujące przy pomocy sprzętu (zabawkowe kije)

 

  • Wiek młodszej podstawówki

Jest to trening ogólnorozwojowy. Zawiera on dużo ćwiczeń koordynacyjnych, gibkościowych i szybkościowych. Wszystko to połączone jest z nauką technik karate wykorzystywanych do ćwiczeń sytuacji samoobrony. Z czasem wprowadza się technikę i taktykę walki sportowej. Część ćwiczeń jest w formie zabawy.

Ponadto zajęcia mają na celu wyrobienie w uczestniku umiejętności koncentracji, pracy w grupie, samokontroli oraz zajęcia uczą odporności na stres, pokonywanie własnych słabości, zdyscyplinowania.

W zajęciach wykorzystujemy różnoraki sprzęt sportowy a także specjalistyczny: tarcze, łapy.

Nauczamy kobudo (walka bronią) typu nunchaku, kij w formie zabawkowej.

Trening przy użyciu nunchaku

 

W ramach zajęć są prowadzone ”pogadanki” z dziećmi na temat: sytuacji niebezpiecznych z nieznajomymi,jakie są telefony alarmowe i kiedy należy na nie dzwonić,jak unikać konfliktów w grupie,co to są sztuki walki w tym karate i czemu mają służyć.

Ponadto dzieci dostają poza zajęcia zadania, które mają ich nauczyć: prawidłowych zachowań co do rodziców, szkoły, własnej osoby. Możliwość brania udziału w zawodach sportowych na szczeblu klubowym, regionalnym i krajowym.

Organizujemy obozy letnie i zimowe, spotkania integracyjne

Trening pokazowy dla rodziców

Dołączcie do Nas!

tel.694 830 919

www.okinawakarate.lublin.pl